Chi tiết tin - Xã Triệu Thuận - Triệu Phong

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 77
  • Tổng truy cập 1.685.361

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch, mục tiêu năm 2021, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

20:40, Chủ Nhật, 10-7-2022

Chiều ngày 29/9/2021 ban thường vụ Đảng ủy xã Triệu Thuận làm việc với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội về chương trình, kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 nhằm phát huy vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn toàn xã tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Toàn cảnh

Toàn cảnh

Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các chi ủy chi bộ, thôn  chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của xã. Định kỳ nghe báo cáo tình hình phối hợp hoạt động và xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội về những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của Nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình công tác, thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân để chỉ đạo xử lý, tạo điều kiện đề Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Với vai trò là chủ thể tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng nội dung chương trình và tổ chức ký kết các chương trình phối hợp thực hiện phù hợp với yêu cầu của địa phương và chức năng của từng tổ chức; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Mặt trận Tổ quốc để triển khai thực hiện.
Phát huy vai trò giám sát, phản biện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tham gia góp ý nhiều liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng của người dân.
 
Cùng với việc tham gia góp ý xây dựng chính quyền, MTTQ các cấp đã tập hợp các kiến nghị của những tổ chức thành viên, cử tri và Nhân dân để phản ánh đến đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri; thông tin kịp thời, đầy đủ đến cử tri có ý kiến, phản ánh. Các ý kiến phản ánh, tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp thu nghiêm túc . Qua đó, vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được khẳng định, góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

7bcd617a6c16a548fc07

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã  kết luận


Tại buổi làm việc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Ngọc Tiến đã đánh giá tốt quá trình hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong 9 tháng vừa qua, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn bám sát kế hoạch chương trình mục tiêu của ngành, lĩnh vực mình lãnh, chỉ đạo đã đề ra trong năm 2021 để trong 3 tháng còn lại năm 2021 phấn đấu hoàn thành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm.
Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa  cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy chế phối hợp; phát huy dân chủ, nội lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực phối hợp nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên và kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của các cấp gắn với thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
 
 

Tác giả bài viết: Văn Soạn

Các tin khác