Chi tiết tin - Xã Triệu Thuận - Triệu Phong

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 61
  • Tổng truy cập 1.685.345

Thường vụ Đảng ủy làm việc với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội

20:48, Chủ Nhật, 10-7-2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy xã, chiều ngày 06/7/2021 Ban thường vụ Đảng ủy xã Triệu Thuận có cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội xã để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2021

Buổi làm việc

Buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã - hội xã đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng: làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, theo đó Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội xã đã quyên góp, thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội,... Quản lý, hướng dẫn hội viên vay, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH trong phát triển kinh tế, thoát nghèo. Tổ chức hiệp thương giới thiệu người cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy định, kế hoạch đề ra. Chung tay hổ trợ tiêu thụ các mặt hàng khó tiêu thụ ở các tỉnh bạn do dịch bệnh Covid-19.  
 
Các đại biểu dự làm việc cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục: Công tác phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ giữa Mặt trận, Đoàn thể với các đơn vị trên địa bàn xã chưa tốt; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị chưa được phát huy; đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể cơ sở của một số xã còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

z2598421718768 b5b1e8908e3f6b2cf9fdb3ecd8721064

Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì buổi làm việc


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, đánh giá kết quả đạt được, những cố gắng, nổ lực trong công tác của Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội xã trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến đề nghị Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương cùng các cuộc vận động, phát động của xã nhà, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  tăng cường triển khai các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời tham mưu cho xã chỉ đạo giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác sinh hoạt ở cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động, cần quản lý tốt việc chấp hành nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc. Củng cố xây dựng tổ chức Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Tập trung vận động các tầng lớp Nhân dân chung sức xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp đẩy mạnh mở lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, cần chú trọng xây dựng các mô hình điển hình về thoát nghèo để từng bước nhân rộng trong nhân dân. Tiếp tục phối hợp kiện toàn và hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở nhiện vụ chính trị chung của Đảng ủy xã, với nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội xã tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...hoàn thành các chương trình mục tiêu đã ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong và nhiệm vụ chính trị ở địa phương xây dựng quê hương Triệu Thuận phát triển mọi mặt./.

Tác giả bài viết: Văn Soạn

Các tin khác