Chi tiết tin - Xã Triệu Thuận - Triệu Phong

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 79
  • Tổng truy cập 1.685.363

Thường vụ Đảng ủy làm việc với Mặt trận, các ngành đoàn thể để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

20:46, Chủ Nhật, 10-7-2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 24/12/2021, Thường vụ Đảng ủy làm việc với Mặt trận và các đoàn thể để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và nhiệm vụ xây dựng kế hoạch trọng tâm của ngành, lĩnh vực năm 2022.
Buổi làm việc có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy; Mặt trận các đoàn thể xã Triệu Thuận

Toàn cảnh

Toàn cảnh

Năm 2021, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Triệu Thuận. Ban chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng uỷ Triệu Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát năm 2021 sát với tình thực tế tại địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, theo đó Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội xã đã quyên góp, thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội,... Quản lý, hướng dẫn hội viên vay, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH trong phát triển kinh tế, thoát nghèo. Tổ chức hiệp thương giới thiệu người cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy định, kế hoạch đề ra. Chung tay hổ trợ tiêu thụ các mặt hàng khó tiêu thụ ở các tỉnh bạn do dịch bệnh Covid-19.  
 
Nhằm phát huy vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn toàn xã tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để việc triển khai Quyết định hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề Nhân dân quan tâm, còn nhiều tồn tại, bức xúc, xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
 
Với vai trò là chủ thể tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng nội dung chương trình và tổ chức ký kết các chương trình phối hợp thực hiện phù hợp với yêu cầu của địa phương và chức năng của từng tổ chức; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Mặt trận Tổ quốc để triển khai thực hiện. Phát huy vai trò giám sát, phản biện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tham gia góp ý nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng nguyện vọng của người dân.
Vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được khẳng định, góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Tại buổi làm việc các ý kiến đã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp thu nghiêm túc.

Tuy nhiên một số khó khăn, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ góp ý của một số đoàn thể chính trị - xã hội chưa chủ động; chất lượng của các cuộc góp ý, phản biện còn hạn chế; thực hiện quy trình, phương pháp góp ý còn lúng túng; nội dung góp ý còn chung chung, thiếu cụ thể; việc tiếp thu ý kiến góp ý của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng được vấn đề Nhân dân kiến nghị…

pb

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu lãnh đạo


Phát biểu kết luận thay mặt Thường vụ Đảng ủy đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã đánh giá cao nhưng kết quả đạt được những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị: phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH năm 2021 gắn chặt với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc” Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” Tếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết  chuyên đề của tỉnh, huyện và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh: Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong năm 2022, thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Chi ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo quy chế phối hợp; phát huy dân chủ, nội lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực phối hợp nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên và kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện gắn với thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Văn Soạn

Các tin khác