Chi tiết tin - Xã Triệu Thuận - Triệu Phong

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 67
  • Tổng truy cập 502.708

Hội Cựu chiến binh xã Triệu Thuận Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027

7:51, Thứ Sáu, 29-7-2022

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Triệu Thuận tiến hành trong thời điểm Đảng bộ từ Cơ sở đến Trung ương đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Đây là điều kiện thuận lợi cho Đại hội chúng ta khẳng định nhiệm vụ chính trị của Hội trong thời kỳ tới. Gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc trong chặng đường cả nước vững bước tiến tới thời kỳ CNH-HĐH đất nước gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tcác đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể cấp xã, thôn, các vị khách mời về dự và chia vui cùng Đại hội: Đồng hí Dương Trung Chí - Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB huyện và các đồng chí trong Ban thường vụ huyện hội; đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã về tham dự và chỉ đạo; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, UBMTTQVN xã và các đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong xã cũng về dự chúc mừng Đại hội; các đồng chí đại diện các chi bộ thôn, Hiệu trưởng trường TH&THCS Trần Hữu Dực, trường Mần non, Trạm y tế, HTX và quý vị khách mời đã về dự, chia vui cùng Đại hội; các Đ/c Nguyên Chủ tịch, nguyên UV BCH Hội CCB xã, đại diện câu lạc bộ cựu quân nhân và 69 Đại biểu đại diện cho 194 hội viên CCB trong toàn xã về tham dự.

Đại biểu tham dự Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đảng ủy, và Thường vụ Hội CCB huyện, cán bộ hội viên CCB xã Triệu Thuận luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa, góp phần vào việc tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, QP- AN mà Đảng bộ đã đề ra. 

Đồng chí Đoàn Quang Bảo - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã trình bày báo cáo chính trị

nêu rõ: Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Triệu Thuận đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND và Nghị quyết BCH Hội CCB xã đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống văn hoá, tinh thần, vật chất của cán bộ, hội viên được nâng lên. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối Đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đến cán bộ hội viên tạo sự thống nhất cao trong toàn Hội, bảo đảm 100% cán bộ, hội viên CCB trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB và Nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn” ở địa phương.
Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cán bộ, hội viên yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đa số các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng củng cố tổ chức Hội TSVM, Hội viên gương mẫu, đoàn kết phát huy trách nhiệm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đề ra được cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng ghi nhận.
Đại hội cũng đã đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới và thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ nhiềm kỳ 2022-2027.
Thảo luận tại Đại hội, nhiều ý kiến đã đóng góp vào dự thảo của báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Dương Trung Chí - Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đại hội, đồng chí Dương Trung Chí - Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB huyện và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Triệu Thuận đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã Triệu Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã Triệu Thuận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Động viên Cựu Chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực để đảm nhiệm công tác trong nhiệm kỳ tới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội cấp trên gồm: 6 đại biểu chính thức.

BCH Hội CCB xã  nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội tin tưởng rằng trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội CCB cấp trên, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trong xã, sự tham gia hưởng ứng tích cực của hội viên Hội CCB, phong trào Hội CCB xã Triệu Thuận sẽ tiếp tục khẳng định là đơn vị vững mạnh của huyện Triệu Phong.

Với chủ đề của Đại hội "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới"; hy vọng rằng Hội CCB xã sẻ không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân  trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra và phấn đấu đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương Triệu Thuận giàu đẹp, văn minh./.

Tác giả bài viết: Văn Soạn

 

 

Các tin khác